Salgsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

1. Generelt
Denne nettbutikken driftes av Palmesus AS.  

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra Palmesus AS, solgt gjennom webshop. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon for nettbutikken er bare tilgjengelig på norsk.

Vi leverer kun til adresser i Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post e.l.   

2. Parter 
Selger er: Palmesus AS, Østerveien 6, 4631 Kristiansand S, registrert iBrønnøysund-registeret med org.nr.: NO 916 867 921 MVA og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”,”din” eller ”ditt”.”

3. Priser

Alle priser i nettbutikken er inkludert merverdiavgift, men eksklusiv frakt. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene uten forvarsel. Prisene er oppgitt i norske kroner. Det er alltid den aktuelle prisen ved ordretidspunktet som er den gjeldende prisen. Prisendringer i etterkant påvirker ikke sendte bestillinger. 
Vi tar forbehold om prisfeil, men kan derimot ikke endre prisen på en vare du har fått bekreftet pris på, med unntak av saker der det har oppstått alvorlige, åpenbare feil. 
Vi vil til enhver tid gi en best mulig beskrivelse av produktene som er tilgjengelige for salg. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra oss, gir det i seg selv ikke rett til noe krav overfor Palmesus AS fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. 
Visningen av priser i lister og annonser vises inklusiv merverdiavgift
  
4. Bestillings- og avtaleprosess 
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt system. Palmesus AS er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett dersom du er en forbruker (se punkt 11). Når Palmesus AS mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme. 
  
5. Opplysninger gitt i nettbutikken 
Palmesus AS tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. 

6. Betaling 
Kjøpesummen gjøres opp gjennom de betalingsmuligheter som tilbys i nettbutikken.

  
7. Levering og forsinkelse 
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt somer angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil deo vertas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kanskje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

  
8. Undersøkelse av produktene 
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. 
  
9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist fra du oppdaget feilen dersom det er et forbrukerkjøp. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. 
  
10. Garanti 
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven eller etter kjøpsloven dersom det ikke er et forbrukerkjøp. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom det er et forbrukerkjøp og varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. 
  
11. Angrerett ved forbrukerkjøp 
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp dersom du er en forbruker(forbruker: fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet). Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i tredje avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den, fri for smuss og lukt. Produktene skal ikke ha vært tatt i bruk som dine egne. All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss ved bruk av vår returlapp. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. 
  
Produktet sendes tilbake til oss inkludert original emballasje, merkelapper, hangtags etc. Dersom originalemballasjen er ødelagt vil varen anses som brukt. 
  
Produktet kan ikke være brukt og må returneres komplett med emballasje og merkelapper.

12. Uavhentede pakker 
Transportør sender ut melding om ankommet pakke straks den ankommer ditt nærmeste utleveringssted. Deretter vil det etter 7 dager bli sendt ut en påminnelse om uavhentet pakke. Dersom pakken ikke hentes vil den bli returnert til oss. 
Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med et gebyr pålydende kr 300,- til Palmesus AS. Dette dekker plukking, sending, returfrakt, tilbakelegging og behandling av varen. Du vil få en egen faktura med dette gebyret.  

13. Salgspant 

Palmesus AS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. 
  
14. Personopplysninger 
For å gjennomføre et kjøp hos oss trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post. 
Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre. Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. 

Se forøvrig vår personvernpolicy